Свечено отворање на Продавница 2

На ден 23.08.2016 година ја отвараме нашата нова Продавница бр.2.

Нашата нова продавница е лоцирана на улица Пролет бр.4А (до Тутунски Комбинат).